NHG versoepelt regels voor senioren die hypotheek willen

Ouderen konden lastiger aan een hypotheek komen. Vanaf 17 juni 2018 verruimt NHG de mogelijkheden voor mensen die 10 jaar of minder voor hun AOW zitten. Vanaf het 57ste jaar werd namelijk het pensioeninkomen gebruikt om de maximale hypotheek te berekenen. En dat is in de meeste gevallen lager dan het inkomen dat de oudere vóór het pensioen ontvangt.

Vanaf 17 juni wordt echter bij het berekenen van de hypotheek uitgegaan van de huidige maandlasten. Daarbij wordt rekening gehouden met het inkomen dat al zeker is na het pensioen. Nu hebben veel ouderen nog problemen om een nieuwe hypotheek te krijgen, omdat er wordt gekeken of de hypotheekaanvrager de maandlasten van een annuïteitenhypotheek gedurende 30 jaar lang kan betalen.

Veel mensen hebben echter al hogere woonlasten dan wat ze volgens de norm zouden mogen hebben. Nu hebben veel ouderen die willen verhuizen nog problemen om een nieuwe hypotheek te krijgen, terwijl die vaak veel goedkoper wordt dan de hypotheek die ze al hebben.

Ouderen gaan namelijk meestal kleiner en goedkoper wonen. Door de verruiming van de NHG-regels is er nu meer mogelijk.
Voor een hypotheek met NHG:
* mag de prijs van de nieuwe koopwoning niet meer dan € 265.000 zijn
* moeten de nieuwe maandlasten lager worden dan de huidige maandlasten
* moet de rente voor minimaal 20 jaar worden vastgezet.

Banken gaan mee

Banken volgen het beleid van NHG vaak, ook voor de leningen dien niet met de NHG-garantie worden afgesproken. Bijvoorbeeld ABN AMRO volgt de nieuwe regels van NHG, maar heeft voor klanten vanaf 57 jaar ook ruimere mogelijkheden voor een hypotheek zonder NHG. Vanaf augustus 2018 is het mogelijk om de hypotheek te berekenen aan de hand van uw werkelijke maandlasten.

Voor een hypotheek zonder NHG voor klanten vanaf 57 jaar, geldt het volgende:
* De hypotheekrente moet voor minimaal 10 jaar worden vastgezet en tot minimaal de jongste aanvrager 85 jaar is.
* Als de senior een hypotheek(verhoging) afsluit en het geld niet besteed aan uw eigen woning (doordat deze  bijvoorbeeld zorg wil inkopen of  een schenking wilt doen), mag de looptijd van dit leningdeel maximaal 30 jaar zijn. Het is dan niet meer verplicht om hierop af te lossen, mits de financiering niet meer bedraagt dan 50% van de marktwaarde van de woning.
* Heeft de senior een 2e woning en ontvangt u huurinkomsten? Dan nemen we de netto huurinkomsten volledig mee voor het bepalen van de hoogte van het inkomen.
* Werkt de senior nog naast uw pensioen? Ook dit inkomen kan meegenomen worden.

Dus: veel meer mogelijkheden voor senioren om familiehypotheek te verstrekken aan kinderen of kleinkinderen

Het is sowieso een goede ontwikkeling dat senioren meer mogelijkheden krijgen om een hypotheek af te sluiten of te verhogen. Er is nog een extra voordeel, namelijk meer mogelijkheden voor senioren die hun kinderen of kleinkinderen willen helpen met de aanschaf van een woning door een familiehypotheek. De senior kan door de versoepelde regels zijn bestaande hypotheek verhogen of een extra hypotheek afsluiten bij de bank. Dit geld kan worden ingezet voor een familiehypotheek/lening aan de kinderen of kleinkinderen.

Sinds kort biedt Woonfonds Hypotheken consumenten de mogelijkheid om een lening te krijgen als je bijvoorbeeld een mantelzorgwoning bij je huidige woning wilt financieren of als ouders en kinderen samen in 1 huis wilt gaan wonen (“kangaroewonen”) en de financiering van deze woning bij een bank wilt regelen.

Het is dus een gewone hypotheek bij een bank, waarbij Woonfonds de lening verstrekt en rente- en aflossing wordt betaald aan Woonfonds. Woonfonds krijgt het recht van hypotheek en is geldgever, ouders + kinderen zijn geldnemer. Woonfonds bepaalt de rentehoogte en allerlei andere voorwaarden.

Woonfonds noemt dit een “familiehypotheek”. Wij zouden dit een kangaroehypotheek  of  mantelzorghypotheek noemen.

Bij een “echte” familiehypotheek is de geldgever een particulier en de geldnemer ook. De geldgever is GEEN bank waardoor de acceptatieregels anders kunnen zijn dan de AFM voorschrijft. De rente wordt in overleg tussen beide partijen afgesproken. Extra aflossingen zijn altijd mogelijk (en niet maar 10%) en het is bij een familiehypotheek ook mogelijk in gezamenlijk overleg de lening geheel af te lossen en te vervangen door een nieuwe lening.

ANBF is blij dat aanbieders als Woonfonds met varianten komen op een normale hypotheek als er geld van buiten de familie nodig is om een woonwens te realiseren. Maar, als er geld binnen de familie is om mantelzorg of kangaroewonen te realiseren doe je dat met een familiehypotheek via ANBF!

 

De AFM ziet toe op het gedrag van banken. Wat blijkt: ze (de banken) blijven de consumenten benadelen waar het maar kan.

Onlangs onderzocht de AFM van vijftien hypotheekaanbieders tien dossiers van klanten die in oktober 2017 vervroegd wilden aflossen. In dit onderzoek zaten zowel aanbieders met een groot marktaandeel als kleinere partijen. Bij negen hypotheekaanbieders was de opgelegde boeterente in minstens één dossier te hoog. Eén aanbieder in het onderzoek maakte het wel heel bont en overtrad in alle tien dossiers de regels.

In totaal overschreed in 32 dossiers (21%) de in rekening gebrachte boete het maximum. Volgens de toezichthouder varieert de overschrijding van enkele euro’s tot in één geval ruim € 15.000.

Bij een familiehypotheek van ANBF is er altijd 1 belangrijke regel: boetevrij volledig aflossen kan altijd. Dat staat duidelijk vermeld in de algemene voorwaarden.

Dus: leen niet bij de bank als het ook onderling kan!