ABN AMRO voorspelt dat de rente op hypotheekleningen met een korte én lange looptijd dit jaar waarschijnlijk laag blijft. De ECB verwacht pas in het najaar van 2019 een renteverhoging.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft geen haast met de rentetarieven verhogen. Het economisch herstel in de eurozone is nog niet zo ver gevorderd als in de VS. Recent uitgekomen cijfers wijzen zelfs op een tijdelijke matiging van de BBP-groei. Bovendien is de inflatiedruk beperkt. De inflatie mag met 2,1% nipt boven de 2%-streefwaarde van de ECB staan; de kerninflatie (die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat) ligt op 1,1%. Volgens ECB-vertegenwoordigers komt een renteverhoging daarom op zijn vroegst in het najaar van 2019 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

De Europese Centrale Bank heeft onlangs aangekondigd dat zij eind dit jaar stopt met haar obligatie-opkoopprogramma. Tegen die tijd zal de ECB voor in totaal € 2.600 mld aan schuldtitels hebben verworven. Doel van het opkoopprogramma is om de BBP-groei en de inflatie aan te zwengelen via extra kredietverlening en risicovollere investeringen door beleggers. Door op grote schaal obligaties op te kopen drukt de ECB de lange rente nu nog omlaag, maar niet meer voor lang. Beleggers dachten dat de lange rente na de aankondiging zou stijgen. ABN AMRO denkt dat de 10-jaars rente zal oplopen van 0,5% nu naar 0,9% eind 2019.