In Assurantie magazine (een tijdschrift voor hypotheekadviseurs) stond op 31-10 een interessant artikel dat wij graag opnemen in de FAQ. Het betreft de reactie van de minister van Financiën over het feit dat banken soms weigeren een van de partners hoofdelijk ontslag te verlenen voor de hypotheek bij een scheiding…

Consumentenprogramma Radar had onlangs enkele vrouwen in de uitzending die na de scheiding niet werden ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid (door de bank), hoewel de ex-man volgens het echtscheidingsconvenant de lasten voor zijn rekening zou nemen. “Een kredietverstrekker zal hier alleen aan meewerken als de achterblijvende partner deze (extra) hypotheeklasten kan dragen”, schrijft hij, wijzend op de regels ter voorkoming van overkreditering.

Geen hoofdelijk ontslag
Klanten moeten zelf uitzoeken of de achterblijvende ex-partner de hypotheeklasten kan dragen. “Als dit niet het geval is, zal een kredietverstrekker niet instemmen met het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende partner. Andere betrokken partijen bij een echtscheiding zoals advocaten en notarissen kunnen uiteraard ook een rol spelen en kunnen hun klanten wijzen op het belang om ook hypotheekadviseur of de kredietverstrekker op tijd bij echtscheidingsplannen te betrekken.”

Brieven naar twee adressen
Geldgevers zijn niet verplicht om brieven naar twee verschillende adressen te sturen na een echtscheiding. “In het kader van deze informatieverplichting mag van de kredietverstrekker worden verwacht dat hij de klant centraal stelt en de brieven (ook) naar een ander adres verstuurt als de klant hier om vraagt”, aldus Hoekstra.

Geen uiterlijke termijn
Het opnemen van een uiterlijke termijn waarna de hoofdelijke aansprakelijkheid vervalt, vindt de minister niet verantwoord. “Ook na het aflopen van een dergelijke termijn moet de betaalbaarheid van de hypotheeklasten geborgd zijn en zal de kredietverstrekker niet in (kunnen) stemmen met het ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid als het inkomen van de betalende ex-partner onvoldoende is.” Volgens Hoekstra maken kredietverstrekkers voldoende gebruik van de mogelijkheden tot maatwerk bij het beoordelen of de achterblijvende partner de lasten kan betalen. Hij ziet geen reden om met marktpartijen deze problematiek te gaan bespreken.

Hypothecaire geldleningen worden niet alleen door banken verstrekt maar ook door particulieren. Vaak zijn dat ouders die geldleningen aan kinderen verstrekken of een rijke oom of tante die een geldlening verstrekt aan een neef of nicht.

Wanneer de inschrijving van deze hypotheken niet is doorgehaald bij het aflossen van de schuld, wordt dit vaak pas ontdekt bij de verkoop van de woning, wanneer een nieuwe hypotheek wordt gevestigd of wanneer een notaris is betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Wanneer de geldlening jaren geleden is afgelost, is er mogelijk geen contact meer met de betreffende particuliere geldverstrekker, is deze mogelijk al overleden en heeft u dan voor de doorhaling opeens te maken met de erfgenamen van deze particuliere geldverstrekker.

Hopelijk heeft u nog alle bewijzen bewaard dat de geldlening geheel is afgelost en hopelijk zijn alle erfgenamen bereid om mee te werken aan het tekenen van de benodigde volmacht. De doorhaling van de hypotheek zal dan niet alleen veel tijd vergen maar ook veel kosten met zich meebrengen. Noot: als u de familiehypotheek via ANBF heeft geadministreerd kunt u wel aantonen dat de lening is afgelost middels de mails die u heeft ontvangen uit het online-dossier

Problemen doen zich ook voor wanneer het hypotheekrecht is verleend aan een vennootschap of een bank, die inmiddels niet meer bestaat.

Zorg er dus voor dat na aflossing van de lening ook meteen de hypotheek wordt doorgehaald! Denkt u dat u een hypotheekvrije woning heeft maar weet u niet geheel zeker of het oude hypotheekrecht wel is doorgehaald, ga dit dan na via het Kadaster of laat het voor u uitzoeken (via uw notaris). Dit kan veel narigheid voorkomen als u bij verkoop van de woning ontdekt dat de doorhaling nog moet plaatsvinden.

Diverse banken zoals bijvoorbeeld ABN AMRO en ING adviseren u een familiehypotheek af te sluiten. Het is een goede zaak dat zij niet alleen hun “eigen” financiele producten aanbieden maar ook alternatieven adviseren.  

De banken vermelden echter niet in de toelichtende informatie dat u zelf verantwoordelijk voor de administratie van de lening en het bijhouden van de betalingen, achterstanden, aflossingen en eventuele herzieningen gedurende de gehele looptijd!  

 

 

Dit geldt ook voor notarissen of hypotheekadviseurs. De notaris maakt de akte van geldlening en de akte van hypotheek. Zij helpen u totdat de lening is gesloten, daarna niet.

 

Conclusie: een familiehypotheek via een adviseur, bank of notaris biedt u geen administratieve service naderhand! Neem contact op met ANBF zodra u weet dat u een familiehypotheek wilt afsluiten. U kunt hulp krijgen bij de administratie door gebruik te maken van de familiehypotheekservice van ANBF, via wie u de familiehypotheek ook afsluit. Gebruik het aanvraagformulier op de site van ANBF www.anbf.nl/aanvraagformulier of bel!