Bij een familiehypotheek is er sprake van een lening tussen bekenden, het is dus extra zaak om alles goed te regelen en problemen te voorkomen. Onderstaand tips uit de praktijk.

  1. zorg voor een leningcontract met alle voorwaarden erin (zie het contract bij ANBF): getekend en bij voorkeur voorzien van een akte van hypotheek. de akte van hypotheek zorgt voor een sterke positie van de geldgever)
  2. zorg ervoor dat alle familieleden weten dat er een lening is verstrekt binnen de familie zodat het volstrekt duidelijk is wie van wie heeft geleend.
  3. zorg voor een maandelijkse betaling van rente- en aflossing; als het een jaarlijkse betaling is kan het een probleem worden omdat in 1 maal het gehele bedrag aan rente- en aflossing beschikbaar moet zijn. Het geld kan er dan net niet zijn. Een achterstand is dan zo ontstaan en meteen groot (Bij ANBF kan het alleen maandelijks)
  4. zorg voor een duidelijke datum waarop de maandelijkse betalingsopdracht/factuur aankomt (bij ANBF: altijd de 1e van de maand)
  5. Als er een achterstand ontstaat registreer deze en mail of bel de geldnemer binnen 2 weken na het ontdekken van de achterstand. Onderneem aktie en laat de geldnemer weten dat het opgemerkt is (bij ANBF beschikt de geldgever over een on-line dossier waarmee een achterstandsmelding kan worden verzonnen)
  6. Accepteer nooit meer dan 3 maanden achterstand, ook al is het je liefste kind. Ga dan om tafel zitten en overleg of de woning niet te zwaar is en beter verkocht kan worden.
  7. Let op bij leningen aan broers/zusters: het aantal leningen met foute afloop is groter als de lening tussen broers en/of zussen worden afgesloten dan bij ouder/kind situaties. Bij een achterstand ontstaat mede als er partners in het spel zijn eerder relationele conflicten.