Artikelen door admin

Afsluitprovisie in rekening brengen bij familiehypotheek?

Bij ANBF krijgen we vaak het verzoek om in de leningovereenkomst een bedrag afsluitprovisie op te nemen. In het Besluit Wob-verzoek beleid en uitvoering familiebank, 21 april 2021 stelt de Belastingdienst: “Het berekenen van afsluitprovisie is alleen aanvaardbaar als ter zake reële kosten zijn gemaakt”. Wij adviseren cliënten -indien ze dit willen- hiervoor een aparte […]

,

Nieuwe regels Belastingdienst aangaande acceptabele rente voor familielening of familiehypotheek

Het Besluit Wob-verzoek beleid en uitvoering familiebank, 21 april 2021 bevat standpunten van de Belastingdienst over de toelaatbare hoogte van de rente van een famlielening/familiehypotheek. Het is geen gemakkelijke tekst en de Belastingdienst onthoudt zich wederom van exacte percentages waardoor het toch weer moeilijk voor een consument is de juiste rente te kiezen. Toch willen we onze […]

Schenkingsvrijstellingen tijdelijk verhoogd (2021)

Feest! In 2021 gelden er tijdelijk hogere schenkingsvrijstellingen voor schenken aan kinderen en aan anderen. Beide vrijstellingen worden tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Na toepassing van de inflatiecorrectie komt de vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen in 2021 daarmee op € 6.604. De vrijstelling voor schenkingen aan anderen (kleinkinderen, neefjes, nichtjes, derden) wordt € 3.244 in 2021. […]

De ellende rond schenk-, erf- en overdrachtsbelasting bij verkoop van ouders aan kinderen

Op de internetsite van ABN AMRO staat een zeer interessant artikel over de problematiek rond erf- en schenkbelasting bij verkoop van de woning door ouders aan kinderen. Met dank aan de auteur Tjarko Denekamp (link artikel: https://financialfocus.abnamro.nl/expertise/schenken-woning-en-woz-waarde/). Onderstaand de tekst van het artikel met een redactionele aanvulling t.a.v. de overdrachtsbelasting Voor de schenk- en erfbelasting […]

Geldgever, vergeet niet uw jaarlijkse nota te betalen!

Op 2 januari van ieder jaar wordt samen met de jaaropgaaf ook de jaarnota verzonden waarin de geldgever wordt verzocht €60,50 over te maken op het rekeningnummer van ANBF. Deze factuur wordt uit oogpunt van kosten (en ook milieu) niet per post verzonden. ANBF stuurt geen aanmaningen of incassobrieven maar hoopt er op dat iedereen […]

,

Faillissement en familiehypotheek

Binnen veel families wordt getwijfeld over de noodzaak van hypothecaire zekerheid bij de lening.  De geldnemer (mijn zoon) raakt toch nooit in de problemen. In de praktijk komt het echter toch vaker voor dan men denkt. Als de familielening is gedekt met hypothecaire zekerheid is de geldgever (hypotheekverstrekker) veel zekerder dat de lening bij problemen […]

,

Hoge Raad: geen documenten tbv lening eigen woning dan mogelijk geen rente-aftrek

Als de financiering van de verbouwing een eigenwoningschuld is en u de hypotheekrente in aftrek wilt brengen in uw belastingaangifte, is het belangrijk dat u rekening houdt met het volgende. De hypotheekrente, die u betaalt op de eigenwoningschuld, is alleen aftrekbaar op uw inkomsten uit werk en woning in box 1 als de verbetering of […]