Artikelen door admin

,

Schenkingsvrijstellingen tijdelijk verhoogd (2021)

Feest! In 2021 gelden er tijdelijk hogere schenkingsvrijstellingen voor schenken aan kinderen en aan anderen. Beide vrijstellingen worden tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Na toepassing van de inflatiecorrectie komt de vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen in 2021 daarmee op € 6.604. De vrijstelling voor schenkingen aan anderen (kleinkinderen, neefjes, nichtjes, derden) wordt € 3.244 in 2021. […]

Wetsvoorstel Excessief lenen bij de bv ondanks kritiek Raad van State door naar de 2e Kamer

Het wetsvoorstel waarmee excessief lenen uit de eigen vennootschap wordt ontmoedigd is ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming. Zij mogen vanaf dan nog tot 500.000 euro lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Daarboven moet vanaf 2023 inkomstenbelasting worden betaald. Met […]

De ellende rond schenk-, erf- en overdrachtsbelasting bij verkoop van ouders aan kinderen

Op de internetsite van ABN AMRO staat een zeer interessant artikel over de problematiek rond erf- en schenkbelasting bij verkoop van de woning door ouders aan kinderen. Met dank aan de auteur Tjarko Denekamp (link artikel: https://financialfocus.abnamro.nl/expertise/schenken-woning-en-woz-waarde/). Onderstaand de tekst van het artikel met een redactionele aanvulling t.a.v. de overdrachtsbelasting Voor de schenk- en erfbelasting […]

Geldgever, vergeet niet uw jaarlijkse nota te betalen!

Op 2 januari van ieder jaar wordt samen met de jaaropgaaf ook de jaarnota verzonden waarin de geldgever wordt verzocht €60,50 over te maken op het rekeningnummer van ANBF. Deze factuur wordt uit oogpunt van kosten (en ook milieu) niet per post verzonden. ANBF stuurt geen aanmaningen of incassobrieven maar hoopt er op dat iedereen […]

,

Faillissement en familiehypotheek

Binnen veel families wordt getwijfeld over de noodzaak van hypothecaire zekerheid bij de lening.  De geldnemer (mijn zoon) raakt toch nooit in de problemen. In de praktijk komt het echter toch vaker voor dan men denkt. Als de familielening is gedekt met hypothecaire zekerheid is de geldgever (hypotheekverstrekker) veel zekerder dat de lening bij problemen […]

,

Hoge Raad: geen documenten tbv lening eigen woning dan mogelijk geen rente-aftrek

Als de financiering van de verbouwing een eigenwoningschuld is en u de hypotheekrente in aftrek wilt brengen in uw belastingaangifte, is het belangrijk dat u rekening houdt met het volgende. De hypotheekrente, die u betaalt op de eigenwoningschuld, is alleen aftrekbaar op uw inkomsten uit werk en woning in box 1 als de verbetering of […]

,

Kruislings schenken ongewenst en in strijd met wet’

Vermogenden die een maas in de regeling voor het belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning denken te hebben gevonden, zouden weleens bedrogen uit kunnen komen. De Belastingdienst beschouwt kruislingse schenkingen als schenkingen van de ouders aan het eigen kind. Als dat de tweede schenking is, wordt schenkbelasting geheven. Dat zegt staatssecretaris Menno Snel […]