Artikelen door admin

meeneemclausule bij de familiehypotheek?

Dit is een clausule die vaak in de hypotheekvoorwaarden bij banken is opgenomen. Er is dan specifiek in de leenovereenkomst opgenomen dat alleen bij goedkeuring van de geldgever de lening mag worden gebruikt voor de financiering van een andere woning. Bij de familiehypotheek gaan we er van uit dat dit gewoon kan en er dus […]

,

Hoe bepaal je de marktconforme rente bij een familiehypotheek?

De marktconforme / zakelijke rente bij een familiehypotheek Een van de meest besproken items is de hoogte van de te kiezen rente voor de familiehypotheek / familielening. Bij ANBF hanteren we altijd de volgende richtlijn: is het een lening met recht van hypotheek (1e of 2e hypotheek) of een lening zonder onderpand/zekerheid. bij een onderhandse […]

Bij de bank mag ik maar 100% van de woning financieren. En bij de familiehypotheek?

Als de geldgever geen bank of professionele hypotheekverstrekker is hoeft deze zich niet te houden aan de door de overheid vastgestelde hypotheekverstrekkingsnormen.  Dit betekent dat de geldgever meer dan 100% van de woningwaarde (LTV = loan to value ratio) mag verstrekken en dat de geldgever niet gehouden is aan een maximale LTI (loan-to-income). Overschrijding van […]

hypotheek, hypotheeknemer, hypotheekhouder en hypotheekgever bij de familiehypotheek uitgelegd

De aankoop van een onroerend goed wordt meestal geheel of gedeeltelijk gefinancierd in de vorm van een hypotheek. Wanneer men het heeft over een hypotheek, wordt meestal de lening bedoeld en niet zozeer het recht van hypotheek. Het hypotheekrecht is het beperkte recht op het registergoed van de schuldenaar. De schuldeiser mag, wanneer de debiteur […]

Mijn zoon betaalt de lening niet terug. Wat nu?

De bank heeft een afdeling bijzonder beheer die zich bezig houdt met klanten die betalingsproblemen hebben. Bij de familiehypotheek is het de taak van de geldgever zelf om actie te ondernemen bij betalingsproblemen. De leningovereenkomst van de familiehypotheek bevat een bijlage met de Algemene Voorwaarden.  In de hypotheekakte wordt naar deze voorwaarden verwezen. Alle zaken […]

Staat ANBF onder toezicht van de AFM of DNB?

Staat ANBF onder toezicht van de AFM of DNB? Nee, AFM en DNB zien toe op professionele partijen die financiele producten verkopen of adviseren. Een familiehypotheek is geen financieel product in de zin van de wet (WFT) omdat de geldgevers en geldnemers geen professionele partijen zijn die vanuit hun beroep een financieel product verkopen of […]