Artikelen door admin

,

rentekeuze familiehypotheek : 0% rente, 2% rente, 4% en terugschenken, 6% rente of?

Spelen met de rente voor de familiehypotheek Welke rente spreek je af bij een familiehypotheek?  0% rente mag niet, dat is een schenking naar de geldnemer, 6% of meer mag niet want dat is een schenking richting de geldgever. Bij ANBF hebben we voldoende brieven ontvangen die aangeven dat de Belastingdienst niet akkoord gaat met […]

,

Toets of de rente zakelijk is door de leningovereenkomst te mailen naar de Belastigdienst!

Als u zekerheid wilt of de overeengekomen rente voor de familiehypotheek geen problemen gaat opleveren kunt u de leningovereenkomst e-mailen naar uw belastinginspecteur. Gewoon doen als u de zekerheid wilt! Maak een e-mail waarin U de inspecteur vraagt om een uitspraak of de gekozen rente marktconform is (verder niets vragen). Voeg de leningovereenkomst toe! Let […]

Is de rente op mijn familiehypotheek aftrekbaar?

De rente is aftrekbaar als de lening wordt gebruikt voor de woning (aankoop en verbouwing), als de lening niet langer duurt dan 360 maanden en als de aflossingsmethode annuitair of lineair is. Voor de belastingdienst maakt het niet uit of de lening wel of niet met een hypothecaire zekerheid wordt gedekt. Als een bestaande en […]

meeneemclausule bij de familiehypotheek?

Dit is een clausule die vaak in de hypotheekvoorwaarden bij banken is opgenomen. Er is dan specifiek in de leenovereenkomst opgenomen dat alleen bij goedkeuring van de geldgever de lening mag worden gebruikt voor de financiering van een andere woning. Bij de familiehypotheek gaan we er van uit dat dit gewoon kan en er dus […]

,

Hoe bepaal je de marktconforme rente bij een familiehypotheek?

De marktconforme / zakelijke rente bij een familiehypotheek Een van de meest besproken items is de hoogte van de te kiezen rente voor de familiehypotheek / familielening. Bij ANBF hanteren we altijd de volgende richtlijn: is het een lening met recht van hypotheek (1e of 2e hypotheek) of een lening zonder onderpand/zekerheid. bij een onderhandse […]

Bij de bank mag ik maar 100% van de woning financieren. En bij de familiehypotheek?

Als de geldgever geen bank of professionele hypotheekverstrekker is hoeft deze zich niet te houden aan de door de overheid vastgestelde hypotheekverstrekkingsnormen.  Dit betekent dat de geldgever meer dan 100% van de woningwaarde (LTV = loan to value ratio) mag verstrekken en dat de geldgever niet gehouden is aan een maximale LTI (loan-to-income). Overschrijding van […]