Artikelen door admin

hypotheek, hypotheeknemer, hypotheekhouder en hypotheekgever bij de familiehypotheek uitgelegd

De aankoop van een onroerend goed wordt meestal geheel of gedeeltelijk gefinancierd in de vorm van een hypotheek. Wanneer men het heeft over een hypotheek, wordt meestal de lening bedoeld en niet zozeer het recht van hypotheek. Het hypotheekrecht is het beperkte recht op het registergoed van de schuldenaar. De schuldeiser mag, wanneer de debiteur […]

Mijn zoon betaalt de lening niet terug. Wat nu?

De bank heeft een afdeling bijzonder beheer die zich bezig houdt met klanten die betalingsproblemen hebben. Bij de familiehypotheek is het de taak van de geldgever zelf om actie te ondernemen bij betalingsproblemen. De leningovereenkomst van de familiehypotheek bevat een bijlage met de Algemene Voorwaarden.  In de hypotheekakte wordt naar deze voorwaarden verwezen. Alle zaken […]

,

Faillissement en familiehypotheek

Binnen veel families wordt getwijfeld over de noodzaak van hypothecaire zekerheid bij de lening.  De geldnemer (mijn zoon) raakt toch nooit in de problemen. In de praktijk komt het echter toch vaker voor dan men denkt. Als de familielening is gedekt met hypothecaire zekerheid is de geldgever (hypotheekverstrekker) veel zekerder dat de lening bij problemen […]

Staat ANBF onder toezicht van de AFM of DNB?

Staat ANBF onder toezicht van de AFM of DNB? Nee, AFM en DNB zien toe op professionele partijen die financiele producten verkopen of adviseren. Een familiehypotheek is geen financieel product in de zin van de wet (WFT) omdat de geldgevers en geldnemers geen professionele partijen zijn die vanuit hun beroep een financieel product verkopen of […]

, ,

Wij willen onze familiehypotheek via onze favoriete notaris laten passeren? Kan dat?

Wij willen onze hypotheek via onze favoriete notaris laten passeren? Kan dat? U bent vrij in de keuze van uw notaris. ANBF werkt met een steeds grotere groep notariskantoren. Er is een lijst van aangesloten notariskantoren beschikbaar. Deze kantoren hebben al vaker een familiehypotheek via ANBF aangemaakt en kennen de aanpak. Als uw notaris nog […]

,

Moet mijn dochter de rente en aflossing op de familiehypotheek ook echt overmaken?

Moet mijn dochter de rente en aflossing op de familiehypotheek ook echt overmaken? Ja! Uw kind moet de rente daadwerkelijk aan u betalen om in aanmerking te komen voor renteaftrek: het kwijtschelden van de rente leidt tot niet-aftrekbaarheid. Een eventuele schenking ter compensatie van de hogere rente moet geheel los staan van de rentebetaling!