Hypotheek via crowdfunding / Crowdhypotheek

Met meerdere leningen van verschillende particuliere geldgevers de financiering van de woning regelen, het kan!

Het is mogelijk om met meerdere verschillende particuliere leningen de aankoop van een woning te financieren. Verscheidene klanten van ANBF hebben deze financieringsconstructie gebruikt.  Belangrijk is dat de geldnemer zelf op zoek gaat naar mogelijke geldgevers. ANBF helpt bij het proces van vastlegging van de afspraken en administratie.

Wat is een crowdhypotheek?

Een crowdhypotheek is niets anders dan een aantal leningen van verschillende particuliere geldgevers die samen worden gebruikt voor de aankoop van een woning door 1 particuliere geldnemer. De leningen zijn allen voorzien van het recht van hypotheek die de geldgevers bij wanbetaling door de geldnemer het recht geeft het onderpand te verkopen voor het aflossen van de leningen. Dus niets anders dan een gewone hypotheek, alleen zijn er meerdere geldgevers en zijn deze geldgevers geen bank.
De rente over de leningen is gewoon fiscaal aftrekbaar zolang maar wordt voldaan aan de eisen dat de leningen worden gebruikt voor de woning, niet langer lopen dan 30 jaar en de aflossing annuitair of lineair loopt.

Hoe werkt het?

STAP 1: ACQUISITIE

De geldnemer die een woning wil aankopen gaat in zijn kennissenkring of daarbuiten op zoek naar mogelijke financiers voor de woning. Sommigen doen dit via Marktplaats, anderen gebruiken hiervoor hun relatienetwerk of vriendenkring. De geldgevers hoeven geen familieleden te zijn, de geldgevers mogen particulieren zijn. Zolang de geldgevers (uitleners) geen bank zijn kunnen alle mogelijke afspraken gemaakt worden. Men is niet gebonden aan een maximaal bedrag zoals bij banken geldt (max 100% hypotheek van de woningwaarde).

STAP 2: VASTLEGGEN INTENTIE(S)

Zodra de geldnemer een geldgever heeft gevonden kan via ANBF een concept leenovereenkomst worden opgesteld. Deze leenovereenkomst is te zien als de offerte van de geldgever aan de geldnemer. De geldgever is bereid bedrag X te lenen voor onderpand Y. In elke individuele leenovereenkomst wordt vastgelegd wie de geldnemer en geldgever is, wat het te lenen bedrag is naast diverse andere zaken zoals looptijd, rentevastperiode, aflossingsmethode etc.
De geldnemer gaat door tot het verschillende funders heeft gevonden die allen de concept leenovereenkomst hebben getekend. Zodra het gewenste bedrag is bereikt zal de geldnemer kunnen overgaan tot aankoop van de woning.

STAP 3: VOORBEREIDEN HYPOTHEEK / AANKOOP ONROEREND GOED

De geldnemer neemt contact op met de notaris voor de aankoop van de woning. Deze notaris zal door ANBF worden gebruikt voor het opstellen van de akte van hypotheek. De notaris maakt een hypotheekakte en koppelt daarin de leningovereenkomsten. Alle geldgevers hebben 1e recht van hypotheek. De geldgevers ontvangen van de notaris een concept akte van hypotheek en een opdracht de gelden te boeken op de derdenrekening van de notaris.

De notaris maakt  1 akte van hypotheek aan waarin is opgenomen dat bij wanbetaling door de geldnemer de verschillende geldgevers gebruik kunnen maken van hun eerste recht van hypotheek. Ze hebben allen dezelfde rangorde. Ook is het mogelijk per individuele lening een akte van hypotheek te maken.

STAP 4: PASSEREN HYPOTHEEK / OVERDRACHT EIGENDOM WONING

Op de dag van overdracht van het eigendom van de woning gebruikt de notaris de gelden van de geldgevers voor de overboeking naar de verkoper.
De akte van hypotheek wordt vastgeniet aan de leningovereenkomsten en bij de overdracht van de woning passeert tegelijkertijd de hypotheek. Vaak worden de leningen bij de notaris ondertekend. Als de geldgevers er niet bij willen zijn kan dat per volmacht worden geregeld.

De hypotheken worden geregistreerd in het Hypothekenregister van het Kadaster door de notaris.

De verschillende geldgevers krijgen voorafgaand aan het passeren een opgave van de notaris wanneer zij het uit te lenen bedrag over moeten maken op de rekening van de notaris. De notaris gebruikt deze gelden voor de betaling van de koopsom aan de verkoper op het moment van overdracht. Al het geldverkeer loopt via de notaris.
De notariskosten zijn voor de geldnemer. De kosten van de opmaak van iedere lening zijn ook voor de geldnemer.
Als niet alle gelden zijn overgeboekt door de geldgevers gaat de overdracht niet door. de gelden blijven staan bij de notaris. Als de koop definitief niet doorgaat boekt de notaris de gelden terug naar de verschillende geldgevers.

STAP 5: BEHEER VAN DE HYPOTHEEK

administratie

Voor elke lening is er een on-line dossier bij ANBF waarin de geldnemer met deze specifieke geldgever de lening bijhoudt. De geldnemer krijgt iedere maand per dossier een e-mail met het te betalen bedrag. De geldgever kan in het dossier bijhouden wat de status van de individuele lening is.

maandelijkse incasso

ANBF verzorgt geen overboekingen of incasso. De geldnemer zorgt zelf voor de overboeking. Indien de geldgever de maandelijkse te ontvangen rente/aflossing niet ontvangt kan deze via het on-line dossier een aanmaning versturen.

extra aflossen

De geldnemer kan ten allen tijde extra aflossen op een lening of een lening in zijn geheel aflossen of vervangen. De geldgever heeft dit recht niet en zit dus vast aan de verstrekte lening totdat de geldnemer deze (vervroegd) aflost.

nieuwe rentevastperiode

Afhankelijk van de gekozen rentevastperiode krijgt de geldgever 3 maanden voor de afloop een melding dat hij/zij een nieuw voorstel moet doen voor de rente voor de komende periode. Als de geldnemer niet akkoord gaat met deze rente kan zij/hij besluiten de lening af te lossen en te vervangen door een andere lening.

Algeheel flossen

Bij verkoop van de woning moet de geldnemer de verschillende leningen aflossen. De geldgevers krijgen hun lening teruggeboekt door de notaris die de verkoop / overdracht naar de nieuwe eigenaar verzorgt. Bij overlijden geldnemer dient de lening volledig te worden afgelost.

Kosten

eenmalig

Per crowdhypotheek €499,-  incl. BTW eenmalig voor rekening geldnemer  (max 10 deelleningen) voor ondersteuning traject tot en met passeren.
Ca. € 850, tot € 1000,-  notariskosten voor de akte van hypotheek / recherche / inschrijving Hypotheekregister Kadaster (let op: dit is een indicatie, het tarief verschilt per notariskantoor)

jaarlijks

€60,50 per jaar (incl. BTW) per geldgever (zolang lening loopt / dus tot algehele aflossing)

Waarom doen we het zo?

ANBF verzorgt administratie van leningen tussen particulieren. ANBF is geen aanbieder of bemiddelaar of platform voor crowdfunding. Dus: geen (dure) AFM vergunning, geen vergunning bij DNB.

 

Zin in een crowdhypotheek?

Bel 085-4019350 en we helpen je verder. We vinden het leuk!