Als u de hypotheek wilt aflossen is het volgende nodig:

 1. de geldnemer logt in en drukt op de knop algeheel aflossen
 2. in het vervolgscherm moet de aflossingsdatum worden ingevuld. Vervolgens wordt de restantschuld berekend. Druk op de knop verzenden
 3. de geldgever ontvangt het verzoek tot algehele aflossing per e-mail
 4. de dag na de gepland aflossing logt de geldgever in en bevestigt de ontvangst van het verschuldigde bedrag door bij het onderdeel algeheel aflossen het ontvangen bedrag te bevestigen
 5. de restschuld is nu 0, de lening is afgelost
 6. de geldgever ontvangt het jaaroverzicht met de betaalde rente over de lening.
 7. de geldgever mailt het jaaroverzicht naar de geldnemer die het kan gebruiken voor de opgave van de rente in de belastingaangifte.

De jaaropgave wordt elk jaar op de 2e januari aangemaakt.

De jaaropgave wordt gemaild naar de geldgever. De geldgever moet de jaaropgave controleren en doormailen naar de geldnemer.

De jaaropgave is dus alleen aanwezig in het on-line dossier van de geldgever!

U kunt het zelf aanpassen door in te loggen in uw on-line dossier. Onder het kopje “persoonlijke gegevens” kunt u de aanpassing verwerken door de gegevens te verbeteren.

Vergeet niet op de knop “opslaan” te drukken!

Extra aflossingen lopen via het on-line dossier. De extra aflossingen kunnen niet achteraf worden ingevoerd maar moeten van te voren worden aangekondigd. De extra aflossing kunnen alleen op de eerste van de komende maand worden verwerkt.  Het werkt als volgt:

 • De geldnemer logt in en gaat naar de functieknop extra aflossing
 • De geldnemer vult in welk bedrag hij/zij wil aflossen en drukt op de knop verzenden.
 • Het on-line dossier maakt een e-mail aan voorde geldgever met de “aankondiging aflossing” waarin de aflossing wordt aangekondigd voor de 1e van de volgende maand.
 • De 2e van de volgende maand logt de geldgever in en drukt op de knop “aflossing bevestigen” en vult het ontvangen bedrag in.
 • Het on-line dossier verwerkt de aflossing zodat de maand erna de restschuld is verminderd.

De maandelijks te betalen rente- en aflossing wordt aangepast op de nieuwe restschuld en de resterende looptijd.  Dit blijkt uit de eerstvolgende maandnota.

 

 

 

 

Als u uw password kwijt bent maar nog wel uw gebruikersnaam weet kunt u via de homepage een nieuw password aanvragen. als u zowel gebruikersnaam als password kwijt bent mail dan even naar info@anbf.nl. Vermeld het leningnummer en uw e-mail adres.

U ontvangt de oude welkomst mail weer retour.

Als u eerder al uw password had aangepast werkt de oude welkomstmail niet meer. U moet dan een nieuw password aanvragen. Dit kan telefonisch (085-4019350)