NHG versoepelt regels voor senioren die hypotheek willen

Ouderen konden lastiger aan een hypotheek komen. Vanaf 17 juni 2018 verruimt NHG de mogelijkheden voor mensen die 10 jaar of minder voor hun AOW zitten. Vanaf het 57ste jaar werd namelijk het pensioeninkomen gebruikt om de maximale hypotheek te berekenen. En dat is in de meeste gevallen lager dan het inkomen dat de oudere vóór het pensioen ontvangt.

Vanaf 17 juni wordt echter bij het berekenen van de hypotheek uitgegaan van de huidige maandlasten. Daarbij wordt rekening gehouden met het inkomen dat al zeker is na het pensioen. Nu hebben veel ouderen nog problemen om een nieuwe hypotheek te krijgen, omdat er wordt gekeken of de hypotheekaanvrager de maandlasten van een annuïteitenhypotheek gedurende 30 jaar lang kan betalen.

Veel mensen hebben echter al hogere woonlasten dan wat ze volgens de norm zouden mogen hebben. Nu hebben veel ouderen die willen verhuizen nog problemen om een nieuwe hypotheek te krijgen, terwijl die vaak veel goedkoper wordt dan de hypotheek die ze al hebben.

Ouderen gaan namelijk meestal kleiner en goedkoper wonen. Door de verruiming van de NHG-regels is er nu meer mogelijk.
Voor een hypotheek met NHG:
* mag de prijs van de nieuwe koopwoning niet meer dan € 265.000 zijn
* moeten de nieuwe maandlasten lager worden dan de huidige maandlasten
* moet de rente voor minimaal 20 jaar worden vastgezet.

Banken gaan mee

Banken volgen het beleid van NHG vaak, ook voor de leningen dien niet met de NHG-garantie worden afgesproken. Bijvoorbeeld ABN AMRO volgt de nieuwe regels van NHG, maar heeft voor klanten vanaf 57 jaar ook ruimere mogelijkheden voor een hypotheek zonder NHG. Vanaf augustus 2018 is het mogelijk om de hypotheek te berekenen aan de hand van uw werkelijke maandlasten.

Voor een hypotheek zonder NHG voor klanten vanaf 57 jaar, geldt het volgende:
* De hypotheekrente moet voor minimaal 10 jaar worden vastgezet en tot minimaal de jongste aanvrager 85 jaar is.
* Als de senior een hypotheek(verhoging) afsluit en het geld niet besteed aan uw eigen woning (doordat deze  bijvoorbeeld zorg wil inkopen of  een schenking wilt doen), mag de looptijd van dit leningdeel maximaal 30 jaar zijn. Het is dan niet meer verplicht om hierop af te lossen, mits de financiering niet meer bedraagt dan 50% van de marktwaarde van de woning.
* Heeft de senior een 2e woning en ontvangt u huurinkomsten? Dan nemen we de netto huurinkomsten volledig mee voor het bepalen van de hoogte van het inkomen.
* Werkt de senior nog naast uw pensioen? Ook dit inkomen kan meegenomen worden.

Dus: veel meer mogelijkheden voor senioren om familiehypotheek te verstrekken aan kinderen of kleinkinderen

Het is sowieso een goede ontwikkeling dat senioren meer mogelijkheden krijgen om een hypotheek af te sluiten of te verhogen. Er is nog een extra voordeel, namelijk meer mogelijkheden voor senioren die hun kinderen of kleinkinderen willen helpen met de aanschaf van een woning door een familiehypotheek. De senior kan door de versoepelde regels zijn bestaande hypotheek verhogen of een extra hypotheek afsluiten bij de bank. Dit geld kan worden ingezet voor een familiehypotheek/lening aan de kinderen of kleinkinderen.

Bijna een derde van de Nederlandse hypotheekbezitters vindt de rente die ze over hun hypotheek betalen hoog of zeer hoog. 83% van deze hypotheekbezitters betaalt 4% of meer aan rente. Dat blijkt uit onderzoek van Gfk in opdracht van ABN Amro onder ruim 1200 hypotheekbezitters.

De huidige hypotheekrente is gemiddeld rond de 2,3%. Van de hypotheekbezitters die vier jaar of langer geleden een hypotheek afsloten en hun eigen rente (zeer) hoog vinden, heeft 77% oversluiten al eens overwogen. 15% is oversluiten daadwerkelijk van plan of heeft dit al eens gedaan. De rest weet het nog niet (16%) of heeft besloten om de hypotheek niet over te sluiten (46%).

Voor hypotheekbezitters die de afgelopen twee jaar hun hypotheek oversloten, waren de lagere maandlasten de belangrijkste reden om de hypotheek over te sluiten (45%). Daarnaast noemt bijna een kwart als belangrijkste reden het willen profiteren van een lagere hypotheekrente.

Verreweg de meeste hypotheekbezitters geven aan te beschikken over de juiste kennis over oversluiten en de voorwaarden ervan. Alleen de vergoeding aan de bank voor het vervroegd aflossen van de hypotheek zorgt geregeld nog voor verwarring. De helft van de hypotheekbezitters is ten onrechte in de veronderstelling dat je bij oversluiten altijd een vergoeding betaalt. Bosch: “Een vergoeding voor een vervroegde aflossing betaal je alleen als de rente in je huidige hypotheekcontract hoger is dan je nieuwe hypotheekrente. Bij aflossing van de hypotheek kan de bank dat geld opnieuw uitlenen, maar tegen een lagere rente. Toch kan het lonen om over te sluiten, namelijk wanneer de lagere maandlasten de kosten (voor oversluiten) compenseren.”

De familiehypotheek kan worden gebruikt om zonder oversluitkosten de hypotheek bij de bank af te lossen. Vaak kan er elk jaar boetevrij 20% worden afgelost. Met 5 jaar is de gehele hypotheek over naar een lager tarief! Zonder enige boete.