Kasrondje bij familiehypotheek

,

Kasrondje

Kinderen en ouders kunnen via het zogenoemde kasrondje profiteren van zowel de renteaftrek als de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.320 (2017).

Het kind betaalt maandelijks de rente. Jaarlijks schenken de ouders (een deel van) de rente terug aan het kind. Dit mag niet contractueel worden vastgelegd.

Hierbij is het van belang dat het kind de rente daadwerkelijk betaalt en de ouders de schenking doen. Rentebedragen en schenking mogen niet met elkaar worden verrekend. Het is aan te raden de omschrijving bij de schenking niet te koppelen aan de betalingen van de rente op de lening.

Bij het bepalen van de hoogte rente van de familielening/familiehypotheek kan dit een rol spelen, maar let op: de rente moet “zakelijk” blijven. Zakelijk betekent dat de rente niet meer dan 20/25% hoger mag zijn dan rentes die banken voor een gelijksoortig product zouden vragen.

Hierbij 2 voorbeelden  (bron: Consumentenbond)

Rekenvoorbeeld 1

Hoe immens groot het voordeel van de familiebankkan zijn, wordt duidelijk in onderstaand rekenvoorbeelden. Stel:

  • Ouders lenen €100.000 aan hun kind tegen 5% rente. Het kind betaalt dan €5000 per jaar aan rente.
  • Had het kind het bedrag van €100.000 bij de bank geleend, dan had hij een lagere rente betaald, bijvoorbeeld 2%. Het kind had dan €2000 per jaar aan rente betaald.
  • Ouders besluiten om elk jaar het verschil van €3000 (€5000 – €2000) belastingvrij terug te schenken aan het kind. Het kind betaalt dan €5000 rente, krijgt €3000 terug van de ouders en €2000 van de fiscus (bij 40% belastingheffing).

Conclusie
Per saldo betaalt het kind €0 per jaar voor de lening. Ook de ouders halen een goed rendement (2%) uit de lening. Een mooie win-winsituatie.

Rekenvoorbeeld 2

  • Een kind heeft een hypotheek van €100.000 met een rente van 2,6%. De rente die het kind betaalt bedraagt €2600 per jaar 
  • De ouders van het kind hebben €100.000 op een spaarrekening staan met 0,5% rente. De rente die de ouders op jaarbasis over hun spaargeld ontvangen is dan €500.
  • De ouders besluiten €100.000 uit te lenen aan hun kind tegen een rente van 0,5%. Ook nu ontvangen zij jaarlijks €500 aan rente.

Conclusie
Als het kind de hypotheek oversluit van de bank naar de ouders en de ouders het bedrag van €100.000 voortaan tegen 0,5% rente aan hun kind lenen, bespaart de familie €2100 (€2600 – €500) per jaar. Dat bedrag was anders ‘weggelekt’ naar de bank. 

 

 

Wat betekent “effectieve rente” en hoe verschilt het van nominale rente?

, ,

De hypothecair financier is verplicht naast het nominale rentepercentage ook het zogenaamde effectieve rentepercentage te vermelden.

In het effectieve rentepercentage is behalve met het nominale rentepercentage ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan.

Bij maandelijkse rentebetalingen ontstaat er een rente-op-rente effect.

Bij een spaarrekening is dit makkelijker voor te stellen: stel X  heeft €1000 op een spaarrekening en de jaarrente is 4%. Maar, als als er maandelijks rente wordt bijgeteld bij het spaarsaldo dan ontvangt iemand ook rente over het in de tussentijd opgebouwde rentebedrag (1/12 over 4% van het in de maanden opgebouwde rentebedrag =€3,33) . Aan het eind van het jaar is het gespaarde bedrag dus ietsje hoger dan 4% van €1000. Het uiteindelijke rentepercentage is dan ook ietsje hoger. Deze maandelijkse renteberekening en bijtelling zie je vaak bij leningen.

Het vermelden van het effectieve rentepercentage maakt vergelijking op dit punt mogelijk. De effectieve rente moet dan wel op uniforme wijze worden berekend.

Veelgestelde vragen familiehypotheek

1. Is de rente aftrekbaar bij een familiehypotheek?
Of de rente aftrekbaar is, wordt bepaald door het doel waaraan het geld besteed is. Als u de lening heeft gesloten voor de aanschaf of verbouwing van uw eigen woning is de rente in principe aftrekbaar. Voor een familiehypotheek zijn de regels hiervoor precies gelijk als bij een hypotheek van de bank.
Als een geldgever een nieuwe lening verstrekt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning én het de bedoeling is dat deze lening aftrekbaar is, zal de lening ook moeten voldoen aan de nieuwe regels die zijn vastgelegd in de ‘Wet herziening fiscale behandeling eigen woning’.

 

3. Kan ik ook een familiehypotheek afsluiten als ik al een hypotheek van een bank heb?
Ja, een familiehypotheek kan naast een lening van de bank gesloten worden of u lost met een familiehypotheek een deel van de lening bij de bank af.

4. Ik heb al een onderhandse familielening verstrekt aan mijn kinderen. Kan ik deze vervangen voor de Eigen Huis Familiehypotheek?
Ja, dit kan. Het kan zelfs verstandig zijn om de lening aan uw kinderen om te zetten naar een Eigen Huis Familiehypotheek. Hierdoor weet u zeker dat de administratie van deze lening goed wordt uitgevoerd. Tevens weet u hierdoor ook zeker dat u voldoet aan de eisen die de belastingdienst aan deze leningen stelt.

5. Wat als de geldgever eerder het geld terug wil hebben?
Het is de geldgever niet toegestaan de lening voortijdig op te eisen. Dat staat in de algemene voorwaarden die je samen hebt geaccepteerd, ook de geldgever.

6. Moet mijn kind de rente en aflossing op de familiehypotheek ook echt overmaken?
Ja. Uw kind moet de rente daadwerkelijk aan u betalen om in aanmerking te komen voor renteaftrek: het kwijtschelden van de rente leidt tot ertoe dat de rente niet aftrekbaar is. Een eventuele schenking ter compensatie van de hogere rente moet geheel los staan van de rentebetaling.

7. Staat de Eigen Huis familiehypotheek onder toezicht van de AFM of DNB?
De AFM en DNB zien toe op professionele partijen die financiële producten verkopen of adviseren. Een familiehypotheek is geen financieel product in de zin van de wet (Wet Financieel Toezicht) omdat de geldgevers en geldnemers geen professionele partijen zijn die vanuit hun beroep een financieel product verkopen of adviseren. Een familiehypotheek valt dus buiten het toezicht.