Recherchekosten / Kadasterkosten uitgelegd

Recherchekosten en kadasterkosten zijn niet hetzelfde, maar het zijn beide wel kosten die het kadaster in rekening brengt. Als een notaris opdracht krijgt voor het overdragen van een huis of het vestigen van een hypotheek, kijkt hij in het kadaster wie het huis op naam heeft. Ook wordt gekeken of er al hypotheken gevestigd zijn. De notaris moet het kadaster betalen voor deze inzagen die de notaris doet. Meestal doet de notaris 3x inzage. Bij binnenkomst van het dossier, vlak voor het tekenen van de akte en een dag nadat de akte is getekend. Dit worden de herrecherches en de narecherches genoemd. Een herrecherche is de inzage in het kadaster (de openbare registers), door de notaris op de datum dat de akte getekend wordt. De notaris kijkt of de situatie zoals bij de eerste recherche ongewijzigd is gebleven. Er kunnen beslagen zijn gelegd, de woning kan zijn overgedragen of er kan een nieuwe hypotheek zijn gevestigd. De narecherche is de inzage in het kadaster door de notaris een werkdag nadat de akte is getekend om te kijken of de akte goed is ingeschreven. De kadasterkosten zijn de kosten die het kadaster rekent voor het inschrijven van de akte zelf. Dit is vaak € 77,- of € 124,- euro.

Vormeisen voor een hypotheek

,

Voor de vestiging van het recht van hypotheek gelden 4 vormeisen, om het recht van hypotheek officieel te kunnen laten vestigen:

1) De hypotheek moet worden opgesteld door notariële akte, de hypotheekakte.

2) De hypotheek moet inschreven worden in de openbare registers. Dit gebeurt door een afschrift van de hypotheekakte in te dienen bij het Kadaster. Op de akte wordt aangegeven onder welk nummer en wanneer deze in het register is ingeschreven

3) De hypotheekvestiging moet gebaseerd zijn op een geldige (leen)overeenkomst. In deze overeenkomst moet zijn opgenomen dat er hypotheek moet worden gevestigd. Een voorbeeld hiervan is dat je de offerte hebt geaccepteerd voor de lening, waarin is bepaald dat als onderpand een hypotheek op de woning moet worden gevestigd.

4) Er kan alleen hypotheek worden gevestigd, als je hiervoor beschikkingsbevoegd bent.

Wat kosten een hypotheekakte voor de familiehypotheek bij de notaris?

Elke notaris heeft een eigen tarief voor de kosten voor de opmaak van de hypotheekakte van de familiehypotheek. Voor een hypotheek van ca. €250.000 hanteert de goedkoopste notaris een tarief van €400 en de duurste €800. Shoppen loont!

familiehypotheek en royement van hypotheek bij algeheel aflossen

,

Het recht van hypotheek komt pas te vervallen op het moment dat de akte wordt doorgehaald in de registers.

Behalve bij een openbare executieverkoop vindt er nooit automatische zuivering plaats.

In alle andere gevallen (verkoop, aflossing of afstand doen) is een royementsakte van de geldverstrekker vereiste voor doorhaling van de akte.

In de meeste gevallen gaat een hypotheek teniet doordat de woning wordt verkocht (al dan niet gedwongen) en met de opbrengst de lening wordt afgelost. Na de aflossing verstrekt de hypotheekhouder een royementsakte. Het kan natuurlijk ook dat door verloop van tijd de lening is afgelost en de hypotheekgever (geldnemer) zelf verzoekt om een royementsakte.

Het komt overigens ook voor dat de lening is afgelost, maar er nog geen doorhaling heeft plaatsgevonden. Dit hoeft geen probleem te zijn. Op het moment dat er geen vordering meer is, kan een hypotheekhouder niets beginnen met zijn recht van hypotheek. Dit is immers een afhankelijk recht.

onderhandse lening of hypothecaire inschrijving?

, ,

onderhandse lening of hypothecaire inschrijving?

Waarom de lening vastgelegen bij de notaris?

Als je geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. Je kunt dit zelf doen door een overeenkomst op te stellen, dit wordt een ‘onderhandse akte’ genoemd. Als het om grote bedragen gaat, is het verstandig de notaris de akte te laten opstellen, het wordt dan een notariële akte. Hieraan zijn een aantal voordelen verbonden.

Behalve dat de notaris zorgt voor een juridisch juiste inhoud van de akte, heeft de akte meer bewijskracht dan een onderhandse akte. Een notariële akte kan niet kwijtraken, omdat deze wordt ingeschreven in bij het kadaster, wat bij een onderhandse akte wel kan gebeuren. Bovendien staat vast op welke dag de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte ‘echt’ zijn. Daarnaast heeft een notariële akte ‘executoriale kracht’. Dit wil zeggen dat als de ander zijn verplichtingen niet nakomt, de geldgever direct (executoriaal) beslag kan leggen op de goederen van de partij die in gebreke blijft. Als het gaat om een onderhandse akte, moet u eerst naar de rechter. Dit kost vaak meer tijd en geld.

Het voordeel van een hypothecaire lening is de (extra) zekerheid die de hypothecaire inschrijving biedt: de geldgever heeft voorrang op later ingeschreven hypothecaire leningen en andere schuldeisers als het huis wordt verkocht. Realiseert u zich wel dat de bank altijd voorgaat indien daar ook een hypotheek is afgesloten. Voor een hypothecaire inschrijving moet u altijd naar de notaris, dus daar zijn wel kosten aan verbonden.

Wij adviseren bij grotere bedragen (vanaf 50.000 euro) een hypothecaire inschrijving.

Wij willen onze familiehypotheek via onze favoriete notaris laten passeren? Kan dat?

, ,

Wij willen onze hypotheek via onze favoriete notaris laten passeren? Kan dat?

U bent vrij in de keuze van uw notaris. ANBF werkt met een steeds grotere groep notariskantoren. Er is een lijst van aangesloten notariskantoren beschikbaar. Deze kantoren hebben al vaker een familiehypotheek via ANBF aangemaakt en kennen de aanpak.

Als uw notaris nog niet bekend is bij ANBF wordt de notaris benaderd of hij/zij deze hypotheek wil passeren. Als de notaris dit wil is het kantoor binnen 1 dag aangesloten op het systeem van ANBF zodat op basis van de ANBF-manier de akte kan worden opgemaakt.

Zo niet dan maakt administratieve back-office van ANBF de akte van geldlening zelf aan en stuurt deze op per e-mail naar het notariskantoor.

Elke notaris hanteert zijn eigen prijzen voor het passeren van een familiehypotheek. De kosten van een hypotheek varieren van €450 (minimum) tot €900 (maximum).

Let op de juiste opstelling van de hypotheekakte bij een familiehypotheek

,

Er zijn meer dan 1000 notariskantoren in Nederland. Elk notariskantoor had een eigen manier van het opstellen van hypotheekakte en maakte een eigen hypotheekakte op.

De banken in Nederland hebben gestandaardisserde aktemodellen ontwikkeld die notariskantoren moesten gaan hanteren waardoor de bank zeker wist hoe de hypotheek eruit zou gaan zien. De notariskantoren hadden zo eigenlijk weinig aanpassingsmogelijkheden in het document.

M.n. bij het opstellen van een akte voor een familiehypotheek is er geen echte standaard behalve dat alle informatie over de geldlening letterlijk in de akte van hypotheek is opgenomen (ook bij gebrek aan een goede leningovereenkomst).

Het is dan ook belangrijk dat u erop let dat bij een familiehypotheek de akte goed wordt opgesteld.

ANBF heeft hiervoor een leningovereenkomst opgesteld die alle details bevat die nodig zijn. De notaris hoeft hier slechts een beperkte akte van hypotheek aan toe te voegen.

Voordeel hiervan is o.a.

  1. de leningovereenkomst bevat standaardclausules die normaal niet zijn opgenomen (zoals boetevrij aflossen, glijclausule belastingdienst)
  2. als de geldlening wordt aangepast dit kan door het opstellen van een nieuwe geldlening overeenkomst waarbij de bestaande akte vanhypotheek niet hoeft te worden gewijzigd.

Veel notariskantoren maken 1 document met alles er in. Bij een oversluiting van de lening of een aanpassing van de rente zou dan eigenlijk de gehele akte weer moeten worden aangepast. Dit leidt tot extra werk en kosten. Als de familiehypotheek via ANBF loopt controleren wij de hypotheekakte voor passeren.