In Assurantie magazine (een tijdschrift voor hypotheekadviseurs) stond op 31-10 een interessant artikel dat wij graag opnemen in de FAQ. Het betreft de reactie van de minister van Financiën over het feit dat banken soms weigeren een van de partners hoofdelijk ontslag te verlenen voor de hypotheek bij een scheiding…

Consumentenprogramma Radar had onlangs enkele vrouwen in de uitzending die na de scheiding niet werden ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid (door de bank), hoewel de ex-man volgens het echtscheidingsconvenant de lasten voor zijn rekening zou nemen. “Een kredietverstrekker zal hier alleen aan meewerken als de achterblijvende partner deze (extra) hypotheeklasten kan dragen”, schrijft hij, wijzend op de regels ter voorkoming van overkreditering.

Geen hoofdelijk ontslag
Klanten moeten zelf uitzoeken of de achterblijvende ex-partner de hypotheeklasten kan dragen. “Als dit niet het geval is, zal een kredietverstrekker niet instemmen met het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende partner. Andere betrokken partijen bij een echtscheiding zoals advocaten en notarissen kunnen uiteraard ook een rol spelen en kunnen hun klanten wijzen op het belang om ook hypotheekadviseur of de kredietverstrekker op tijd bij echtscheidingsplannen te betrekken.”

Brieven naar twee adressen
Geldgevers zijn niet verplicht om brieven naar twee verschillende adressen te sturen na een echtscheiding. “In het kader van deze informatieverplichting mag van de kredietverstrekker worden verwacht dat hij de klant centraal stelt en de brieven (ook) naar een ander adres verstuurt als de klant hier om vraagt”, aldus Hoekstra.

Geen uiterlijke termijn
Het opnemen van een uiterlijke termijn waarna de hoofdelijke aansprakelijkheid vervalt, vindt de minister niet verantwoord. “Ook na het aflopen van een dergelijke termijn moet de betaalbaarheid van de hypotheeklasten geborgd zijn en zal de kredietverstrekker niet in (kunnen) stemmen met het ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid als het inkomen van de betalende ex-partner onvoldoende is.” Volgens Hoekstra maken kredietverstrekkers voldoende gebruik van de mogelijkheden tot maatwerk bij het beoordelen of de achterblijvende partner de lasten kan betalen. Hij ziet geen reden om met marktpartijen deze problematiek te gaan bespreken.

Gaat u scheiden en neemt u het huis over van uw ex? Dan moet u misschien overdrachtsbetaling betalen. Wanneer u dat moet doen en hoeveel het is, hangt af van verschillende factoren.

3 mogelijkheden

Er zijn 3 mogelijkheden als u het huis overneemt:

  1. Bent u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd en is de woning volledig eigendom van uw ex? Als u het huis overneemt, moet u 2% overdrachtsbelasting betalen.
  2. Als de woning uw gezamenlijk bezit is, hangt het af van hoe u en uw ex-partner de woning verdelen en wie welk deel krijgt. Onder voorwaarden hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen.
  3. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen, dan hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen.

Kan de bank waar de bestaande leningen nu lopen u dwingen de woning te verkopen als u de bestaande leningen overneemt?

Nee. Zolang u de woonlasten gewoon blijft betalen, kan een bank u nergens toe dwingen.

De geldgever heeft natuurlijk wel een overeenkomst van geldlening afgesloten met beide partijen. In die overeenkomst staat dat u beiden aansprakelijk bent voor de hele schuld. Het feit dat u gaat scheiden en dat er bij die scheiding wordt afgesproken dat u de hele schuld overneemt, doet niets af aan de eerder gesloten overeenkomst.

De geldgever zal uw partner pas ontslaan uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid op het moment dat zeker is dat u in uw eentje de gehele woonlast kan betalen. Tot het moment waarop dat zo is, blijft uw ex partner gewoon aansprakelijk voor de hele schuld.

Een hypotheekadviseur van uw partner zal hem/haar actief vragen naar een akte “ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid” wanneer hij hoort dat uw partner  gescheiden is en voorheen een hypothecaire lening had.
Als uw partner dit bewijs van ontslag niet kan overleggen, moet rekening worden gehouden met de maandlast van deze oude lening(en) om vast te stellen hoeveel uw partner maandelijks kan verwonen. Dit kan mogelijk betekenen dat er voor uw ex-partner geen of slechts zeer weinig ruimte overblijft voor aanschaf van een eigen woning.

U moet actief op zoek naar een oplossing voor de totale financiering. Als uw inkomen onvoldoende is voor de financiering van de woning (en uitkoop van de eventuele overwaarde uw partner) is een familiehypotheek een optie.