Staat ANBF onder toezicht van de AFM of DNB?

Nee, AFM en DNB zien toe op professionele partijen die financiele producten verkopen of adviseren.

Een familiehypotheek is geen financieel product in de zin van de wet (WFT) omdat de geldgevers en geldnemers geen professionele partijen zijn die vanuit hun beroep een financieel product verkopen of adviseren. Bij ANBF gaat het om prive-personen of bedrijven die een lening verstrekken/aangaan. ANBF heeft dan ook geen vergunning van de AFM nodig om het product aan te bieden.

Omdat ANBF ook niet zelf het geld uitleent maar een lening tussen partijen faciliteert en administreert is er geen sprake van een financiële instelling die onder DNB toezicht dient te staan.