Vraag:

door het Coronavirus heeft mijn zoon tijdelijk geen inkomen. Ik wil hem wel  een adempauze geven i.v.m. het betalingsplicht. Hoe regel ik dat?

Antwoord:

U kunt uitstel van betaling verlenen en dit onderling afspreken (via e-mail). U kunt het administratief vastleggen in het on-line dossier van uw familiehypotheek als een achterstand. Het uitstel van betaling leidt niet tot een aanpassing van de looptijd van de lening of een andere maandtermijn. De maandelijkse nota blijft ook komen, maar u heeft samen afgesproken dat er niet betaald hoeft te worden dus de nota kan terzijde worden gelegd. De rente-aftrek blijft in stand.

Het is geen perfecte oplossing: de geldnemer krijgt na het invoeren van de achterstand een e-mail dat er een achterstand is. Deze e-mail blijft maandelijks komen tot de achterstand is ingelost.

Hoe doet u dit:

Als geldgever logt u in via gebruikersnaam en wachtwoord (op www.eigenhuisfamiliehypotheek.nl of www.estatehypotheek.nl). U selecteert het kopje “achterstanden”. Als u 3 maanden uitstel van betaling wilt verlenen voert u een nieuwe achterstand in van 3 maandtermijnen. Doe dit na 3 maanden zodat de geldnemer pas na 3 maanden de eerste achterstandsbrief krijgt. U kunt dit ook per maand doen. Let op dat u bij het invoeren van de achterstand het knopje “boeterente” niet aanvinkt.

De geldgever kan de achterstand weghalen en als ingelost noteren.