Hypothecaire geldleningen worden niet alleen door banken verstrekt maar ook door particulieren. Vaak zijn dat ouders die geldleningen aan kinderen verstrekken of een rijke oom of tante die een geldlening verstrekt aan een neef of nicht.

Wanneer de inschrijving van deze hypotheken niet is doorgehaald bij het aflossen van de schuld, wordt dit vaak pas ontdekt bij de verkoop van de woning, wanneer een nieuwe hypotheek wordt gevestigd of wanneer een notaris is betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Wanneer de geldlening jaren geleden is afgelost, is er mogelijk geen contact meer met de betreffende particuliere geldverstrekker, is deze mogelijk al overleden en heeft u dan voor de doorhaling opeens te maken met de erfgenamen van deze particuliere geldverstrekker.

Hopelijk heeft u nog alle bewijzen bewaard dat de geldlening geheel is afgelost en hopelijk zijn alle erfgenamen bereid om mee te werken aan het tekenen van de benodigde volmacht. De doorhaling van de hypotheek zal dan niet alleen veel tijd vergen maar ook veel kosten met zich meebrengen. Noot: als u de familiehypotheek via ANBF heeft geadministreerd kunt u wel aantonen dat de lening is afgelost middels de mails die u heeft ontvangen uit het online-dossier

Problemen doen zich ook voor wanneer het hypotheekrecht is verleend aan een vennootschap of een bank, die inmiddels niet meer bestaat.

Zorg er dus voor dat na aflossing van de lening ook meteen de hypotheek wordt doorgehaald! Denkt u dat u een hypotheekvrije woning heeft maar weet u niet geheel zeker of het oude hypotheekrecht wel is doorgehaald, ga dit dan na via het Kadaster of laat het voor u uitzoeken (via uw notaris). Dit kan veel narigheid voorkomen als u bij verkoop van de woning ontdekt dat de doorhaling nog moet plaatsvinden.