• Uw familiehypotheek beheren

Wat betekent het beheer van de hypotheek

Het beheren van de hypotheek bestaat uit ervoor zorgen dat de afspraken tussen de geldgever tijdens de looptijd van de lening worden uitgevoerd.

Zo moet er maandelijkse rente- en aflossing worden betaald. Bij en hypotheek van de bank wordt dit geregeld door de bank. Bij een familiehypotheek moeten de geldgever en geldnemer dit zelf regelen. Het is ten slotte een verplichting die maximaal 360 maanden duurt.

Soms gaat er iets fout en vergeet de geldnemer te betalen of kan de geldnemer niet betalen. Dat moet worden bijgehouden en afgehandeld.

Vaak wordt er extra afgelost om eerder van de lening af te zijn. Dat leidt tot een lagere restschuld en meestal een nieuwe maandtermijn voor de resterende periode.

Daarnaast is de leenrente niet altijd voor de gehele looptijd vast en is er sprake van een rentevastperiode. De renteherziening moet tussen partijen worden geregeld

Algehele aflossing betekent het einde van de lening en terugbetaling van de restantschuld. De hypotheek moet worden geroyeerd.