Bij ANBF krijgen we vaak het verzoek om in de leningovereenkomst een bedrag afsluitprovisie op te nemen.

In het Besluit Wob-verzoek beleid en uitvoering familiebank, 21 april 2021 stelt de Belastingdienst: “Het berekenen van afsluitprovisie is alleen aanvaardbaar als ter zake reële kosten zijn gemaakt”.

Wij adviseren cliënten -indien ze dit willen- hiervoor een aparte factuur en specificatie te maken waaruit blijkt dat geldgever hiervoor werkzaamheden heeft verricht of laten verrichten en daadwerkelijk kosten heeft gemaakt.