In het belastingplan van 2013 is een zogeheten ‘renseigneringsverplichting’ (informatieplicht) opgenomen voor akten van geldlening eigen woning.

Renseignering is de wettelijke verplichting tot het verstrekken van bepaalde voorgeschreven gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst. Banken verstrekken deze informatie automatisch aan de belastingdienst.

In het geval van een familiehypotheek geeft u als schuldenaar/geldnemer deze gegevens zelf in de aangifte op. Op de jaaropgave van uw bij ANBF geadministreerde familiehypotheek kunt u alle informatie die u nodig heeft terugvinden.

De gevolgen van het niet voldoen aan dergelijke verplichtingen kan zijn dat de rente niet langer aftrekbaar is in box 1. 

De renseigneringsplicht geldt overigens alleen voor leningen die voor het eerst zijn aangegaan op of na 1 januari 2013 en die dus geen vervanging zijn van een al op die datum bestaande eigenwoningschuld. Ook als de familielening pas in 2013 is aangegaan maar ter financiering is van een in 2012 aangekochte woning is er geen verplichting tot renseignering.