Extra aflossingen lopen via het on-line dossier. De extra aflossingen kunnen niet achteraf worden ingevoerd maar moeten van te voren worden aangekondigd. De extra aflossing kunnen alleen op de eerste van de komende maand worden verwerkt.  Het werkt als volgt:

  • De geldnemer logt in en gaat naar de functieknop extra aflossing
  • De geldnemer vult in welk bedrag hij/zij wil aflossen en drukt op de knop verzenden.
  • Het on-line dossier maakt een e-mail aan voorde geldgever met de “aankondiging aflossing” waarin de aflossing wordt aangekondigd voor de 1e van de volgende maand.
  • De 2e van de volgende maand logt de geldgever in en drukt op de knop “aflossing bevestigen” en vult het ontvangen bedrag in.
  • Het on-line dossier verwerkt de aflossing zodat de maand erna de restschuld is verminderd.

De maandelijks te betalen rente- en aflossing wordt aangepast op de nieuwe restschuld en de resterende looptijd.  Dit blijkt uit de eerstvolgende maandnota.