Als u de hypotheek wilt aflossen is het volgende nodig:

  1. de geldnemer logt in en drukt op de knop algeheel aflossen
  2. in het vervolgscherm moet de aflossingsdatum worden ingevuld. Vervolgens wordt de restantschuld berekend. Druk op de knop verzenden
  3. de geldgever ontvangt het verzoek tot algehele aflossing per e-mail
  4. de dag na de gepland aflossing logt de geldgever in en bevestigt de ontvangst van het verschuldigde bedrag door bij het onderdeel algeheel aflossen het ontvangen bedrag te bevestigen
  5. de restschuld is nu 0, de lening is afgelost
  6. de geldgever ontvangt het jaaroverzicht met de betaalde rente over de lening.
  7. de geldgever mailt het jaaroverzicht naar de geldnemer die het kan gebruiken voor de opgave van de rente in de belastingaangifte.