De jaaropgave wordt elk jaar op de 2e januari aangemaakt.

De jaaropgave wordt gemaild naar de geldgever. De geldgever moet de jaaropgave controleren en doormailen naar de geldnemer.

De jaaropgave is dus alleen aanwezig in het on-line dossier van de geldgever!