1. Is de rente aftrekbaar bij een familiehypotheek?
Of de rente aftrekbaar is, wordt bepaald door het doel waaraan het geld besteed is. Als u de lening heeft gesloten voor de aanschaf of verbouwing van uw eigen woning is de rente in principe aftrekbaar. Voor een familiehypotheek zijn de regels hiervoor precies gelijk als bij een hypotheek van de bank.
Als een geldgever een nieuwe lening verstrekt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning én het de bedoeling is dat deze lening aftrekbaar is, zal de lening ook moeten voldoen aan de nieuwe regels die zijn vastgelegd in de ‘Wet herziening fiscale behandeling eigen woning’.

 

3. Kan ik ook een familiehypotheek afsluiten als ik al een hypotheek van een bank heb?
Ja, een familiehypotheek kan naast een lening van de bank gesloten worden of u lost met een familiehypotheek een deel van de lening bij de bank af.

4. Ik heb al een onderhandse familielening verstrekt aan mijn kinderen. Kan ik deze vervangen voor de Eigen Huis Familiehypotheek?
Ja, dit kan. Het kan zelfs verstandig zijn om de lening aan uw kinderen om te zetten naar een Eigen Huis Familiehypotheek. Hierdoor weet u zeker dat de administratie van deze lening goed wordt uitgevoerd. Tevens weet u hierdoor ook zeker dat u voldoet aan de eisen die de belastingdienst aan deze leningen stelt.

5. Wat als de geldgever eerder het geld terug wil hebben?
Het is de geldgever niet toegestaan de lening voortijdig op te eisen. Dat staat in de algemene voorwaarden die je samen hebt geaccepteerd, ook de geldgever.

6. Moet mijn kind de rente en aflossing op de familiehypotheek ook echt overmaken?
Ja. Uw kind moet de rente daadwerkelijk aan u betalen om in aanmerking te komen voor renteaftrek: het kwijtschelden van de rente leidt tot ertoe dat de rente niet aftrekbaar is. Een eventuele schenking ter compensatie van de hogere rente moet geheel los staan van de rentebetaling.

7. Staat de Eigen Huis familiehypotheek onder toezicht van de AFM of DNB?
De AFM en DNB zien toe op professionele partijen die financiële producten verkopen of adviseren. Een familiehypotheek is geen financieel product in de zin van de wet (Wet Financieel Toezicht) omdat de geldgevers en geldnemers geen professionele partijen zijn die vanuit hun beroep een financieel product verkopen of adviseren. Een familiehypotheek valt dus buiten het toezicht.