Grenzen aan maximale hypotheek (door een bank) in 2018 en wat dit betekent voor de familiehypotheek

Elk jaar wijzigen de normen die bepalen hoeveel er maximaal mag worden geleend voor de financiering van een woning. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van het huis bedraagt voor 2018 “slechts” 100%. Dit betekent dat eventuele kosten voor overdracht en andere bijkomende kosten niet langer geleend kunnen worden. Het maximale hypotheekbedrag wordt verder begrensd door het inkomen. Deze normen zijn er om ervoor te zorgen dat de maandelijkse hypotheeklast betaalbaar blijft en huizenbezitters te beschermen tegen overkreditering.

Deze norm geldt alleen voor professionele kredietverstrekkers zoals banken en verzekeraars en niet voor particuliere geldverstrekkers die een familiehypotheek verstrekken.

Dus als de gehele hypotheek wordt geleend vanuit de particuliere sfeer (familie of anders / zolang het maar geen professionele kredietinstelling is) kan meer dan 100% van de waarde van de woning worden (uit)geleend. Dit heeft ook geen enkele relatie met de aftrekbaarheid van de lening, die blijft aftrekbaar zolang aan de eisen van de Belastingdienst wordt voldaan

Als de familiehypotheek een 2e lening is achter een eerste lening door een bank geldt deze 100% regel weer wel: de bank moet ALLE leningen meenemen in het beoordelen van het verstrekken van een (eventueel zelfs kleine) lening.