De afschaffing van de dividendbelasting zou grotendeels worden gefinancierd door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van ondernemingen te dwingen het in de bv gespaarde vermogen naar privé te brengen. De truc: het zwaar belasten van geld dat dga leent vanuit de b.v. boven de €500.000.

De belastingdienst verwachtte dat 1,9 mrd worden binnengeharkt doordat ondernemers het geld dan naar prive zouden moeten halen. Voor elke €100.000 die van de bv. naar prive zou gaan zou de staat de BOX-2 belasting gaan ontvangen.

Nu de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat heeft het kabinet een verzachting van deze maatregel voorgesteld:

  • in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;
  • bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.

Zoals het er nu naar uit ziet mag de lening eigen woning vanuit de b.v. onbelast blijven (ook nieuwe leningen) . Daarboven mag de dga plus partner nog €500.000 lenen zonder te worden belast.

Dit is inderdaad een versoepeling van de eerdere voorstellen. Het blijft een belachelijk plan.