Recherchekosten / Kadasterkosten uitgelegd

Recherchekosten en kadasterkosten zijn niet hetzelfde, maar het zijn beide wel kosten die het kadaster in rekening brengt. Als een notaris opdracht krijgt voor het overdragen van een huis of het vestigen van een hypotheek, kijkt hij in het kadaster wie het huis op naam heeft. Ook wordt gekeken of er al hypotheken gevestigd zijn. De notaris moet het kadaster betalen voor deze inzagen die de notaris doet. Meestal doet de notaris 3x inzage. Bij binnenkomst van het dossier, vlak voor het tekenen van de akte en een dag nadat de akte is getekend. Dit worden de herrecherches en de narecherches genoemd. Een herrecherche is de inzage in het kadaster (de openbare registers), door de notaris op de datum dat de akte getekend wordt. De notaris kijkt of de situatie zoals bij de eerste recherche ongewijzigd is gebleven. Er kunnen beslagen zijn gelegd, de woning kan zijn overgedragen of er kan een nieuwe hypotheek zijn gevestigd. De narecherche is de inzage in het kadaster door de notaris een werkdag nadat de akte is getekend om te kijken of de akte goed is ingeschreven. De kadasterkosten zijn de kosten die het kadaster rekent voor het inschrijven van de akte zelf. Dit is vaak € 77,- of € 124,- euro.