• Toezicht

AFM

ANBF richt zich op de familiehypotheek. De AFM ziet toe op de uitvoering van de WFT. Deze wet bevat regelgeving richting banken en verzekeraars. Een familiehypotheek is geen financieel product in de zin van de wet (WFT) omdat de geldgevers en geldnemers geen professionele partijen zijn die vanuit hun beroep een financieel product verkopen of adviseren.  De AFM kwalificeert een persoon of bedrijf als professioneel zodra er meer dan 20 leningen worden verstrekt (en/of er zijn primaire dienstverlening van maakt). Bij ANBF is dit nimmer het geval.

ANBF verstrekt geen (lead)gegevens over aan andere partijen zoals banken of tussenpersonen.

Volgens de wet is sprake van adviseren wanneer een onderneming een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant aanbeveelt. Het adviseren over financiële producten is alleen toegestaan met een vergunning van de AFM. ANBF adviseert clienten maar geeft nimmer advies waarin een een specifiek product van een bepaalde aanbieder wordt aanbevolen.

ANBF heeft dan ook geen vergunning nodig van de AFM.

DNB

Omdat ANBF ook niet zelf het geld uitleent en geen geldverkeer faciliteert is er geen sprake van een financiële instelling die onder DNB toezicht dient te staan.