In Assurantie magazine (een tijdschrift voor hypotheekadviseurs) stond op 31-10 een interessant artikel dat wij graag opnemen in de FAQ. Het betreft de reactie van de minister van Financiën over het feit dat banken soms weigeren een van de partners hoofdelijk ontslag te verlenen voor de hypotheek bij een scheiding…

Consumentenprogramma Radar had onlangs enkele vrouwen in de uitzending die na de scheiding niet werden ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid (door de bank), hoewel de ex-man volgens het echtscheidingsconvenant de lasten voor zijn rekening zou nemen. “Een kredietverstrekker zal hier alleen aan meewerken als de achterblijvende partner deze (extra) hypotheeklasten kan dragen”, schrijft hij, wijzend op de regels ter voorkoming van overkreditering.

Geen hoofdelijk ontslag
Klanten moeten zelf uitzoeken of de achterblijvende ex-partner de hypotheeklasten kan dragen. “Als dit niet het geval is, zal een kredietverstrekker niet instemmen met het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende partner. Andere betrokken partijen bij een echtscheiding zoals advocaten en notarissen kunnen uiteraard ook een rol spelen en kunnen hun klanten wijzen op het belang om ook hypotheekadviseur of de kredietverstrekker op tijd bij echtscheidingsplannen te betrekken.”

Brieven naar twee adressen
Geldgevers zijn niet verplicht om brieven naar twee verschillende adressen te sturen na een echtscheiding. “In het kader van deze informatieverplichting mag van de kredietverstrekker worden verwacht dat hij de klant centraal stelt en de brieven (ook) naar een ander adres verstuurt als de klant hier om vraagt”, aldus Hoekstra.

Geen uiterlijke termijn
Het opnemen van een uiterlijke termijn waarna de hoofdelijke aansprakelijkheid vervalt, vindt de minister niet verantwoord. “Ook na het aflopen van een dergelijke termijn moet de betaalbaarheid van de hypotheeklasten geborgd zijn en zal de kredietverstrekker niet in (kunnen) stemmen met het ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid als het inkomen van de betalende ex-partner onvoldoende is.” Volgens Hoekstra maken kredietverstrekkers voldoende gebruik van de mogelijkheden tot maatwerk bij het beoordelen of de achterblijvende partner de lasten kan betalen. Hij ziet geen reden om met marktpartijen deze problematiek te gaan bespreken.