Kan de bank waar de bestaande leningen nu lopen u dwingen de woning te verkopen als u de bestaande leningen overneemt?

Nee. Zolang u de woonlasten gewoon blijft betalen, kan een bank u nergens toe dwingen.

De geldgever heeft natuurlijk wel een overeenkomst van geldlening afgesloten met beide partijen. In die overeenkomst staat dat u beiden aansprakelijk bent voor de hele schuld. Het feit dat u gaat scheiden en dat er bij die scheiding wordt afgesproken dat u de hele schuld overneemt, doet niets af aan de eerder gesloten overeenkomst.

De geldgever zal uw partner pas ontslaan uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid op het moment dat zeker is dat u in uw eentje de gehele woonlast kan betalen. Tot het moment waarop dat zo is, blijft uw ex partner gewoon aansprakelijk voor de hele schuld.

Een hypotheekadviseur van uw partner zal hem/haar actief vragen naar een akte “ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid” wanneer hij hoort dat uw partner  gescheiden is en voorheen een hypothecaire lening had.
Als uw partner dit bewijs van ontslag niet kan overleggen, moet rekening worden gehouden met de maandlast van deze oude lening(en) om vast te stellen hoeveel uw partner maandelijks kan verwonen. Dit kan mogelijk betekenen dat er voor uw ex-partner geen of slechts zeer weinig ruimte overblijft voor aanschaf van een eigen woning.

U moet actief op zoek naar een oplossing voor de totale financiering. Als uw inkomen onvoldoende is voor de financiering van de woning (en uitkoop van de eventuele overwaarde uw partner) is een familiehypotheek een optie.