Vormeisen voor een hypotheek

,

Voor de vestiging van het recht van hypotheek gelden 4 vormeisen, om het recht van hypotheek officieel te kunnen laten vestigen:

1) De hypotheek moet worden opgesteld door notariële akte, de hypotheekakte.

2) De hypotheek moet inschreven worden in de openbare registers. Dit gebeurt door een afschrift van de hypotheekakte in te dienen bij het Kadaster. Op de akte wordt aangegeven onder welk nummer en wanneer deze in het register is ingeschreven

3) De hypotheekvestiging moet gebaseerd zijn op een geldige (leen)overeenkomst. In deze overeenkomst moet zijn opgenomen dat er hypotheek moet worden gevestigd. Een voorbeeld hiervan is dat je de offerte hebt geaccepteerd voor de lening, waarin is bepaald dat als onderpand een hypotheek op de woning moet worden gevestigd.

4) Er kan alleen hypotheek worden gevestigd, als je hiervoor beschikkingsbevoegd bent.