De volgende zaken staan in de leenovereenkomst:

 1. geldgever(s): naam, adres etc
 2. geldnemer(s): naam, adres etc
 3. lening:
  1. hoofdsom
  2. aflossingsmethode
  3. rentepercentage
  4. rentevastperiode
  5. looptijd
  6. startdatum / einddatum
 4. onderpand (adres woning)
 5. voorwaarden

Onderstaand een voorbeeld: