Lenen uit de b.v. belast als inkomen

De dag na Prinsjesdag werd een bijzonder belastingplan naar buiten gebracht (sorry, vergeten te vertellen).  DGA’s mogen niet meer dan €500.000 lenen uit de b.v.. Die DGA’s die meer geleend hebben van de b.v. moeten deze schuld binnen 3 jaar terug brengen tot dit niveau anders krijgen zij een belastingaanslag over het meerdere dat zij aan zich zelf hebben geleend.

Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren.
–    Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.
–    De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
–    Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Ook als voldaan werd aan alle voorwaarden voor lenen uit de b.v. zoals een marktconforme rente, voldoende zekerheden en een duidelijk contract tussen b.v. en prive… het mag niet meer dan €500.000 zijn. De sanctie is enorm: het meerdere dat is uitgeleend aan prive is ineens inkomen! Dit is bizar: €100.000 aan prive  uitlenen is toch iets heel anders dan €100.000 aan prive uitkeren!

De DGA mag dus wel het kapitaal stallen bij een bank (met wel 0,1% rente), er een beleggingspand van kopen dat verhuurd wordt of zelfs het geld uitlenen aan derden (tegen een hogere rente) lenen aan prive mag niet meer.

Fiscale onderdrukking

Het is heel normaal dat een DGA in zijn onderneming zijn kapitaal wil behouden door het netjes te beleggen. Als de ECB niet zo’n extreem monetair beleid hanteerde was er een normale rente geweest waardoor veel DGA’s gewoon het vermogen zouden laten renderen in de b.v. en het netjes naar prive halen wanneer nodig. Dan zou het geld niet aan prive wordt geleend maar gewoon in de b.v. blijven. Dit mag niet als belastinguitstel of belastingontwijking worden gelabeld.

Deze maatregel  is niets anders dan fiscale onderdrukking om belastingplichtigen te dwingen hun reserves naar prive over te brengen om eenmalig belastingvoordeel te halen en vervolgens deze prive-vermogens middels de Box-3 belasting jaarlijks wederom af te romen. Het is ongelofelijk dat belastingplichtigen niet eens meer zelf mogen kiezen wanneer ze reserves/vermogen als inkomen willen gaan gebruiken!

Wat te doen

De DGA zal dus nu moeten gaan uitzoeken in hoeverre er sprake is van meer dan €500.000 lening aan zichzelf (inclusief lening eigen woning) en hoe dit terug te brengen.

Bijvoorbeeld:

  • is de lening eigen woning uit de b.v. te vervangen door een lening van een andere partij (bank) of familie?
  • kan het onderpand niet worden verkocht aan de b.v. (met aflossing van de lening)
  • is het mogelijk wel te lenen aan andere partijen buiten de DGA zelf die het vervolgens weer doorlenen aan prive?

ANBF zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen t.a.v. dit plan en mogelijke verdere vraagpunten. Bijvoorbeeld: geldt dit ook voor leningen van de b.v. aan kinderen van DGA? Moeten de leningen voor 1 januari 2022 zijn afgelost of op 31/12/2022 om geen aanslag te krijgen?

Als er mogelijke oplossingen komen om een leningssituatie zonder problemen anders te organiseren (doorlenen via derden/ verkopen van bezit aan b.v. etc.) zult u dit vinden op dit blog.