• Aanvraagformulier leningovereenkomst familiehypotheek

    Via dit formulier kunt u vrijblijvend een leningovereenkomst ontvangen voor uw familiehypotheek. Als de leningovereenkomst akkoord is kan deze worden gebruikt voor het traject richting notaris

 Een familiehypotheek via ANBF

ANBF helpt bij alle stappen die moeten worden genomen bij het afsluiten van een financiering binnen de familie en zorgt ervoor dat alle afspraken duidelijk voor beide partijen worden vastgelegd in een leningovereenkomst. Daarnaast zorgt ANBF voor een on-line administratie met o.a. een maandelijkse e-mail herinnering voor de betalingsafspraken. Hierdoor worden gemaakte afspraken niet vergeten, en zorgt er zo voor dat afspraken in de familie- of vriendschappelijke sfeer zakelijk worden gehouden. Zo weet u zeker dat u alles verstandig hebt geregeld, of het nu gaat om een grote lening of een kleine lening.

Zelf afsluiten zonder advies (of met advies)

Op deze pagina bevindt zich het aanvraagformulier invullen waarmee u zelf –zonder advies– een familiehypotheek kunt samenstellen en kan afsluiten. Advies kan op locatie a € 98 / uur (excl. 21% BTW)

Onderhands of notarieel

U kunt de lening als onderhandse lening in onze administratie laten opnemen of de lening laten inschrijven als hypotheek via een notaris. De notaris zorgt voor de aktes en de registratie van de hypotheek. De uitbetaling van de familiehypotheek loopt via de notaris.  Na passeren krijgt u uw eigen online hypotheekdossier waarmee u gedurende de hele looptijd alle betalingen en de stand van de lening kunt bij houden. Via uw hypotheekdossier kunt u ook de lening beëindigen.

Kosten

De éénmalige afsluitkosten bedragen € 199,- voor de hypotheekvariant en € 99,- voor een onderhandse lening. Deze kosten zijn voor rekening van de geldnemer. Deze kosten worden door de notaris verwerkt in de afrekeningsnota bij de hypotheekakte.

Voor het gebruik van het online hypotheekdossier wordt er een administratievergoeding van € 60,50 (incl. 21% BTW) per jaar in rekening gebracht bij de geldgever (zo lang de lening loopt en u gebruik maakt van het online hypotheekdossier).

Beheerder/ administrateur

De lening wordt beheerd door ANBF. ANBF zorgt voor de maandelijkse renteberekening en de jaaropgaaf.

Stappen

  1. Na invullen van het aanvraagformulier ontvangt u binnen 1 werkdag een concept-leningovereenkomst. U kunt de overeenkomst doornemen en eventuele aanpassingen doorgeven
  2. De door beide partijen getekende leenovereenkomst wordt doorgezonden naar de notaris voor de hypotheekakte (of gaat direct de administratie in bij ANBF).
  3. op de startdatum van de lening ontvangen geldgever en geldnemer beide een inlogcode voor het on-line dossier. Iedereen ontvangt elke maand een e-mail met het te betalen (te ontvangen bedrag). Jaarlijks ontvangt de geldgever de jaaropgaaf.
  4. Extra aflossingen of algehele aflossing regelen geldgever en geldnemer zelf door een druk op de knop in het on-line dossier.
  5. Bij algehele aflossing van de lening wordt het dossier automatisch beëindigd.

Via onderstaand aanvraagformulier kunt u zonder advies vrijblijvend een concept leningovereenkomst aanvragen voor een familiehypotheek

 

Inleiding

Geldnemer(s)

Partner geldnemer

Geldgever (Geldverstrekker)

Vul hier het IBAN bankrekeningnummer (van de geldgever) dat de geldnemer moet gebruiken voor het maandelijks overmaken van de hypotheektermijn. Dit nummer wordt vermeld op de maandelijkse e-mail.

Partner geldgever

De lening

Vul het bedrag in waarvoor de familiehypotheek wordt afgesloten (gebruik geen komma)
Geef de gewenste looptijd van de lening (minimum 1 jaar - maximum 30 jaar)
Vul het bedrag in van de lening dat valt in Box 1 (het deel dat wordt gebruikt voor de woondoelstelling)
Geef aan op welke manier de lening zal worden afgelost (aflossingsvrij=aan einde looptijd, annuitair=maandelijks vast bedrag (rente plus aflossing), lineair=maandelijks bedrag aflossing plus rente
Vul hier rentepercentage in. Gebruik geen komma. Voorbeeld: 5.75 of 7
Bepaal de rentevastperiode. Deze is minimaal 1 jaar en maximaal de looptijd van de lening.

Het onderpand

Als het onderpand al bezwaard is met hypotheek zal de familiehypotheek een lagere rangorde krijgen.

Afronding & Voorwaarden

Klik aan wie de leningovereenkomst per e-mail zal ontvangen. De overeenkomst kan direct per e-mail aan beide partijen worden verzonden of naar een van de partijen worden gestuurd.
Vul hier eventueel aanvullende informatie in die van belang is voor de verwerking van uw familiehypotheek-aanvraag.

Druk op "verzend aanvraag" om uw hypotheekaanvraag te verzenden. De verwerking van de gegevens vergt enige seconden. Indien niet alle gegevens correct zijn ingevoerd verdwijnt de verzend knop niet. Loop dan door de aanvraagvelden om te zien welke invoer onjuist is en moet worden aangepast. Als de aanvraag succesvol is verzonden verschijnt een melding op uw scherm. Als u binnen 24 uur geen offerte heeft ontvangen bel dan 085-1300970